ساختار شکست کار
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٩ : توسط : اکبر دریادل

ساختار شکست کار

تهیه و تدوین جداول W.B.S:

برای تهیه جداول W.B.S ابتدا دیسیپلینهای یک پروژه را مشخص میکنیم. دیسیپلینهای هر پروژه در قرار داد اولیه ذکر میگردد. و بسته به نوع قرار داد تا اندازه ای احجام اولیه کار در هر دیسیپلین در قرار داد ذکر میگردد.

البته قالبا احجام قید شده در قرار داد دقیق نمی باشند. لذا اولین W.B.S تهیه شده اصطلاحا REV(0) می باشد که پس از مدتی بعد از رسیدن کامل نقشه ها و ... W.B.S اصلی تهیه میگردد. البته در W.B.S های REV بالاتر فقط احجام کار تغییر میکند.

بعد از اینکه دیسیپلینهای کاری پروژه  مشخص گردید در هر دیسیپلین کارهای مشابه را دسته بندی میکنیم. دسته بندی زیر نمونه ای کوچک از دسته بندی ها در یک پروژه میباشند :

1-   فعالیتهای اسکلت فلزی:

-         ساخت و نصب تیر های اصلی ساختمان

-         ساخت و نصب پلتفورم ها

-         ساخت و نصب   WALL TIE  ها (دیوار بندها)

-         ساخت و نصب سقف های فلزی

-         ساخت و نصب سایبانها

-         ساخت و نصب نرده ها و نردبانها جهت حفاظت .

2-   فعالیتهای سیویل :

-         فعالیتهای دیوار کشی

-         فعالیتهای نرمه و پلاستر دیوارها

-         فعالیتهای بتن ریزی

-         فعالیتهای فونداسیون

-         فعالیتهای آسفالت و جدول بندی و خیابان

 

3-   فعالیتهای الکتریکال :

-         فعالیتهای کابل کشی

-         فعالیتهای کاندوئیت کاری

-         فعالیتهای سینی و تری کاری

-         فعالیتهای نصب تابلو های برق

-         فعالیتهای نصب ترانس

4-   فعالیتهای ابزار دقیق:

-         - فعالیتهای کابل کشی

-         فعالیتهای کاندوئیت کاری

-         فعالیتهای سینی و تری کاری

-         فعالیتهای نصب تجهیزات ابزار دقیق

-         فعالیتهای فایر فایتینگ

5-   فعالیتهای لوله کشی :

-         فعالیتهای لوله کشی کربن استیل رو کار

-         فعالیتهای لوله کشی کربن استیل زیر زمینی

-         فعالیتهای لوله کشی استنلس استیل رو کار

-         فعالیتهای ساپورت کاری برای لوله کشی

-         فعالیتهای نصب ملحقات جانبی لوله ها

6-   فعالیتهای مکانیکال :

-         نصب فن ها

-         نصب راکتور ها

-         نصب پمپ

-         نصب تاور

حال بعد از اینکه دیسیپلینهای پروژه و دسته بندی احجام مربوط به آنها تمام شد ، در هر یک از دسته بندی های انجام شده حجم کار مربوط به هر دسته را مشخص میکنیم. در دسته بندی کارها باید در نظر داشته باشیم که کارهایی را میتوان در یک گروه دسته بندی کرد که مراحل انجام کار برای همه آنها یکسان باشد.

برای مثال در واحد اسکلت فلزی قسمت فعالیتهای ساخت و نصب پلتفرم ، کل پلتفرمهای مورد نیاز پروژه از روی نقشه ها براورد میشود. نام هر پلتفرم جداگانه همراه با وزن پلتفورم نوشته می شود.

برای مثال فرض کنیم در یک پروژه بر طبق نقشه های موجود می بایست کلا"  10 نوع تیر آهن با نامها و مشخصات زیر در پروژه نصب شوند:

 

وزن کل (KG)

وزن واحد  (KG)

تعداد مورد نیاز

نام تیر آهن

4600

2300

2

T-B-T-1

1700

340

5

T-B-T-2

34775

695.5

50

T-B-T-3

58824

2451

24

T-B-T-4

97620

3254

30

T-B-T-5

400

25

16

T-B-T-6

158000

1580

100

T-B-T-7

7490

214

35

T-S-C-10

274008

6524

42

T-S-C-11

39042

2169

18

T-S-C-12

 

 

بعد از دسته بندی کارها و وارد کردن احجام کاری هر دسته بندی ،مراحل انجام هر کدام از این دسته فعالیتها را JOB PHAS)) مشخص میکنیم. تعیین فازهای اجرایی کار در حقیقت مراحل فنی انجام یک عملیات می باشد.اما باید به این نکته توجه داشت که این مراحل می تواند تا مراحل کوچکتر نیز شکسته شود ولی نباید این شکست با انفجار درخت محصول اشتباه گرفته شود.

 

 

 ساخت و نصب  یک تیر آهن را در محل مورد نظر در نظر میگیریم. برای نصب مراحل زیر را باید انجام دهیم:

1-   حمل تیر از محل انبار شده تا محل نصب

2-   نصب کردن  تیر در محل مورد نظر

3-   جوشکاری لازم برای نصب دائم تیر در محل مورد نظر ( در صورتیکه بر طبق دستور کار باید به روش جوشکاری نصب گردد) و یا پیچ و مهره کردن تیر در محل مورد نظر( در صورتیکه بر طبق دستور کار باید به روش پیچ و مهره نصب گردد).

4-   گرفتن تاییدیه حسن انجام کار از ناظر مربوطه.

هر کدام از از مراحل فوق را نیز میتوان به واحد های کوچکتر نیز تقسیم نمود ولی به طور کلی با توجه به حجم بالای کار ، فعالیتها را به واحد های کوچکتر تقسیم نمیکنند.برای مثال در مرحله نصب فعالیتها شامل :

-         بلند کردن تیر ( خواه با قرقره خواه با جرثقیل)

-         قرار دادن تیر در محل مورد نظر

-         تک خال زدن جهت فیکس موقت نمودن تیر

-         الاین کردن تیر

ولی برای کنترل نمودن کار، شکست کار را به واحد های بزرگتر در نظر میگیریم.

 

 

به این ترتیب JOB PHAS نصب یک تیرآهن به صورت زیر میباشد.

 

HANDLING

A

ERECTION

B

WELDING  OR  NUT &BOLT

C

CERTIFICATE

D

 

پس از مشخص شدن مراحل انجام کار JOB PHAS)) باید درصد اهمیت هر  JOB PHAS مشخص گردد. میزان درصد اختصاص داده شده به هر فاز  وابسته به میزان سختی انجام آن مرحله از کار نسبت به کل کار دارد.

در اکثر پروژه ها  درصدهای اختصاص داده شده با هماهنگی نفر برنامه ریز و نفرات فنی پروژه تعیین میگردد که در پایان باید به تصویب دستگاه نظارت پروژه نیز رسانده شود.

در جدول زیر نمونه ای از درصدهای اختصاص داده شده در یک پروژه نشان داده شده است.

 

10

HANDLING

A

45

ERECTION

B

35

WELDING  OR  NUT &BOLT

C

10

CERTIFICATE

D

 

معمولا درصدهای اختصاص داده شده به هر فاز در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی  یکسان      می باشد. مگر  شرایط خاصی که در یک مورد وجود داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول W.B.S را به فرم زیر ایجاد میکنیم:

 

HANDLING

A

ERECTION

B

WELDING  OR  NUT &BOLT

C

CERTIFICATE

D

 

 

 

WT%  در حقیقت درصد وزنی ، وزن هر یک از تیر ها به نسبت وزن کل تیرآهن ها می باشد.

 

 

برای مثال درصد وزنی تیر آهن T-B-T-1 به روش ساده زیر محاسبه می شود:

 

(4600/676459)*100 =0.68

 

  
 

   

W.B.Sدر واقع ابزار بسیار مفیدی برای تدوین احجام واقعی پروژه و بدست آوردن درصد پیشرفت فیزیکی کارها به تفکیک جزئیات  ، بدست آوردن بهای انجام کارها به تفکیک مراحل پیشرفت و... می باشد که امروزه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کاربردهای فراوانی دارند. در کلیه پروژه های عظیم ، مهمترین مساله برای مدیریت پروژه کنترل کردن فعالیتهای انجام شده بر اساس اصول و برنامه زمان بندی تدوین شده و در نهایت به اتمام رساندن پروژه بر اساس تاریخ قرار داد می باشد. مهمترین ابزار برای این مهم ، تدوین اصولی W.B.S با توجه به نوع فعالیتهای تعریف شده در یک پروژه، میزان ارزش هر بخش از این فعالیتها بر اسا س احجام کار ، قیمت قراردادی ،بحرانی بودن فعالیتهای یک بخش، شرایط خاص یک پروژه و یا تلفیقی از همه موارد می باشد.

W.B.S ( WORK   BREAKDOWN STRUCTURE  ) در حقیقت ساختار شکست کارها می باشد.

در ساختار کلی W.B.S   کل فعالیتها و احجام کاری یک پروژه با توجه به نقشه های اجرایی ، مشخصات فنی،شرح کار و دستورالعمل های مهندسی  به واحد های مختلف تقسیم شده و هر واحد نیز به واحدهای کوچکتری تقسیم می شود که به دلیل دسته بندی اصولی و مهندسی فعالیتها و شکست تدریجی کار به واحدهای کوچکترو مراحل انجام کار،امکان کنترل مقدار و درصد فعالیتهای انجام شده  به تفکیک جزئیات و انطباق مراحل پیشرفت کار با برنامه زمانبندی تفصیلی ،به دست آوردن میزان عقب افتادگی احتمالی ،شناسایی گلوگاههای کاری و... برای مدیریت و واحد برنامه ریزی یک پروژه میسر می شود.

  

 

دیسیپلینهای یک پروژه .

1-                             فعالیتهای سیویل (CIVIL STRUCTURE)

این بخش شامل کلیه  فعالیتهایی از  قبیل فعالیتهای ذیل می باشد:

1-1- انجام فعالیتهایی برای استفاده های موقتی از قبیل داربست بندی ، حصارهای موقتی دور یک محوطه ، نشانه گذاری ها ، انبار کردن و تخلیه آبهای زیر زمینی (DEWATERING)  و آبهای زائد و غیره .

1-2- انجام فعالیتهای درزبندی شامل مواد پر کننده معمولی و شیمیایی و مواد درزهای انبساطی (EXPANSION JOINT MATERIAL) و فعالیتهایی از این دست .

1-3- کارهای بتنی  از قبیل:

1-3-1- اجرای بتن ریزی  شامل ریختن مواد ، اختلاط مواد و غیره .

1-3-2- اجرای مصالح تسطیح کننده بتن از قبیل آرماتور و شبکه مفتولهای فولادی ساخته شده .

1-3-3- اجرای شابلون (TEMPLATE) برای تجهیزات .

1-3-4- اجرای جاده ها ، خیابانها ، محوطه سازی ، کف سازی و درزهای جدا کننده کف ها ، جدولها ، پیاده رو ها ، پارکینگها و ... .

1-4- اجرای عایق های حرارتی و رطوبتی و ضد آب کردن کارها شامل دیوار و بام از قبیل فعالیتهایی مانند

- عایق بندی های جامد ( RIGID INSULATION)

- عایق بندی رطوبتی  WATER PROOFING))

1-5- انجام کارهای بنایی و نازک کاری و نما سازی از قبیل:

1-5-1- آجر کاری و بلوک چینی

1-5-2- کاشی کاری و سرامیک کاری

1-5-3- کف سازی

1-5-4- موزاییک کاری

1-5-5- اجرای سقف کاذب

1-5-6- اجرای پوشش های آکوستیک

1-5-7- اجرای  کف پوشهای لاستیکی و پلاستیکی

1-5-8- گچ کاری و سیمان کاری

1-5-9- اجرای کنیتکس و ...

1-5-10- رنگ آمیزی ساختمان و دربها و ... .

1-5-11- اجرای ناودانی ها .

 

1-6- اجرای تاسیسات بهداشتی ساختمان شامل فعالیتهایی از قبیل :

1-6-1- نصب لوازم بهداشتی از قبیل توالت، دستشویی ، سینک، سیفون و غیره با کلیه لوازم و متعلقات فرعی و لوازم مربوطه .

1-6-2- کارگذاری شیر آلات و اتصالات آنها و... .

1-6-3- اجرای چاهها و چاهکها و سپتیک تانکها .

1-7- کارهای مربوط به در و پنجره شامل فعالیتهایی از قبیل :

1-7-1- اجرای  درهای کرکره ای ، اجرای درهای متحرک ریلی (SLIDING DOOR)  و از این قبیل .

1-7-2- اجرای پنجره ها و نصب شیشه ها و توری برای پنجره ها و ... .

1-7-3- اجرای پارتیشنها .

2-2- فعالیتهای فلزی ( STEEL STRUCTURE)

شامل کلیه فعالیتهای فلزی در یک پروژه از قبیل

- اسکلت فلزی ساختمان های صنعتی و غیرصنعتی.

- تکیه گاههای فلزی

 - تیرهای مهار کننده

- تیرهای تقویتی

- اجرای دیوار بندها ( WLLTIE)   و بادبندها (BRACING)

- اعضای سازه های پیش ساخته جهت سکو ها (PLATFORM).

- کلیه سکوهای دسترسی ، نردبانها و سکوها برای تجهیزات و ماشین آلات .

- نردبانها(LADDERS) و حفاظهای نردبان ها (CAGE HOOP) و نرده ها (HANDRAIL)، پله ها (STAIR) و نردبانهای دسترسی حصارها (DIKE WALLS)  و... .

- کلیه سایبانها (SHELTERS) شامل اجزای فلزی سقف ، پرلینها ، نردبانها، پلکانها ، پیچ و مهره ها و پوشش های سقف و... .

- کلیه حصارهای فلزی و فنس ها (FENCES) .

- کف های مشبک فلزی (GRATING) .

- مصالح پوشش مسقف (CLADDING MATERIALS).

- اسکلت های فلزی  صنعتی مانند پایپرکها ( PIPERACK) وکیبلرکها (CABLE RACK) و پلهای ارتباطی فلزی  (METAL DECK) و پلهای روی ترانشه ها و آبرو ها.

- اجرای نبشی های گوشه ها و ترانشه ها .

- اجرای کف سازیهای فلزی (CHEQUERD PLATE) .

- نشیمن گاهها (BRACKETS) .

- ورق گذاری های فولادی و ورق های فولادی داخل کار (INSERT PLAT)

- پیچهای پر مقاومت ( H.S.BOLT) و پیچهای معمولی .

2-3- فعالیتهای نصب تجهیزات مکانیکی (MECHANICAL)

کلیه تجهیزات و ملحقات آن مطابق لیست تجهیزات پیوست یک پروژه که نیاز به نصب دائم دارند به استثنای تجهیزات بتنی ، شامل کلیه تجهیزات ثابت و دوار همراه با قطعات منفصله و قطعات داخلی و جوشکاری تجهیزات (در صورت لزوم) ، تجهیزات اطفاء حریق با کلیه متعلقات و سایر دستگاههای سبک ، سنگین و نیمه سنگین از قبیل :

- پمپها (POMPS)

- مخازن (DRUMS).

- کمپرسورها  ( COMPERESSORS)

- سیلوها  (SILO)

- درامها (DRUMS)

- تاورها (TOWERS)

- راکتورها (REACTORS)

- مبدلهای حرارتی (HEAT EXCHENGER)

-  فن ها و دمنده ها ( FAN & BLOWRES)

- پکیجها (PACKEGE)

- نصب داکتها (DUCTS)

و سایر تجهیزاتی از این دست.

 

2-4- فعالیتهای برقی ( ELECTRICAL)

شامل فعالیتهای الکتریکی از قبیل :

2-4-1- کابل کشیها مانند:

- کابلهای قدرت

- کابلهای کنترل

- کابلهای مخابرات

- کابلهای روشنایی

- کابلهای سیستم اطفا ء حریق و HEAT TRACING

2-4-2- نصب تابلوها مانند :

- تابلوهای  کنترل

- تابلوهای توزیع برق U.P.S

- تابلوهای مبدل فرکانس

- تابلوهای توزیع فرعی

- تابلوهای روشنایی

- تابلوهای محلی

2-4-3-  سیستم های تولید برق بلا انقطاع

2-4-4-  سیستم های روشنایی  شامل مواردی از قبیل :

- نصب چراغها مانند چراغ فلورسنت ، چراغهای ضد انفجار، چراغهای صنعتی  ، چراغهای خیابانی و نورافکنها .

- تیر های چراغ  (LIGHTING POLE)

- کلید و پریزهای نوع EX  و نوع صنعتی .

- فتوسل

2-4-5- اتصالات زمین و محافظت از صاعقه شامل نصب قعاتی از قبیل:

- الکترود زمین

- سیم زمین( با روکش و بدون روکش)

- تکمه های فشاری

- شینه اتصال زمین ( GROUNDING  BUSBARS)

- سیم کشی ها .

-2-4-6- لوله های حفاظتی جهت  عبور کابل (CONDUIT)  شامل لوله های فلزی و پلاستیکی.

2-4-7- ترانسفورماتور و رابط ثانویه ترانسفورماتور و تابلو (BUS.DUCT).

2-4-8- سیستمهای تلفن و فراخوان PAGING))

2-4-9- سیستم های مخابراتی بی سیم .

2-4-10-  سیستم اعلام حریق .

2-4-11- سیستم  HEAT TRACING .

2-4-12-  سیستم حفاظت کاتدی

2-4-13- فعالیتهای مورد نیاز عملیات کابل کشی و سیم کشی مانند :

- نصب گلند (GLAND)  و CABLE CONNECTOR.

- جعبه های ترمینال

- سینی های کابل و تریها (TRAY) .

2-5- فعالیتهای ابزار دقیق (INSTRUMENT )

شامل نصب:

2-5-1-ابزار دقیق محلی (FIELD INSTRUMENT) شامل نصب قطعاتی برای :

- اندازه گیری سطح مایع

- اندازه گیری سطح فشار

- اندازه گیری دما

- اندازه گیری دبی .

2-5-2-نصب شیر های کنترل ، شیر های ON/OFF شیر های اطمینان و شیرهای برقی

2-5-3-رگولاتورهای فشار

2-5-4-تجهیزات سیستم کنترل و کلیه ملحقات و سیستم های جانبی

2-5-5- تابلوها مانند تابلوهای سیستم کنترل و تابلو های پکیج

2-5-6- سیستم قطع اظطراری (ESD) با کلیه ملحقات و تجهیزات جانبی.

2-5-7- تجهیزات الکترونیکی محلی مشتمل بر نشاندهنده  ها ، مبدلها و شمارنده ها .

2-5-8- کابلهای ابزار دقیق از قبیل :

- کابلهای سیگنال های دیجیتال

- آنالوگ

- فیلد باس ( FIELD BUS)

- RTD  

- تروموکوپل

 - کابلهای تغذیه ادوات ابزار دقیق

- کابلهای خاص

2-5-9- لوله های کابل (CONDUIT).

   2-4-13- فعالیتهای مورد نیاز عملیات کابل کشی و سیم کشی مانند :

       - نصب گلند (GLAND)  و CABLE CONNECTOR.

       - جعبه های ترمینال

       - سینی های کابل و تریها (TRAY) .

2-6- فعالیتهای لوله کشی ( PIPING)

شامل کلیه فعالیتهای لوله کشی شامل:

 2-6-1- لوله های زیر زمینی و روی زمین و احداث لوله های فرایندی مشتمل بر انواع لوله ها مانند لوله های کربن استیل (CARBON STEEL) ،لوله های استنلس استیل (STANLES STEEL)  ، لوله های مسی ، لوله های چدنی و ... .

2-6-2- نصب  کلیه ملحقات مانند :

-                     - اتصالات

-                      شیر آلات

-                      فلنجها

-                      کوپلینگها

-                     صافی تلمبه ها و تله بخار که بصورت داءمی در سیستمهای مختلف لوله کشی می باید بر اساس نقشه های P&ID نصب گردند.

2 -6-3- رادیوگرافی اتصالات و لوله ها و سایر کارهای تکمیل کننده .

2-6-4- اجرای فعالیتهی اطفا ء حریق از قبیل :

- لوله های دائمی آب اتش نشانی

- نصب تجهیزات اطفاء حریق مانند : شیر های هایدرانت ، شلنگهای آب  و ... .

- تجهیزات ایمنی مانند کپسولهای آتش نشانی

2-7- فعالیتهای رنگ آمیزی (PAINTING)

شامل رنگ آمیزی  سطوح تجهیزات و لوله ها ، سطوح اسکلت فلزی و تکیه گاهها ، سند بلاست و... به استثنای رنگ آمیزی  دیوارها و ساختمانها ( مربوط به عملیات سیویل) .

2-8- فعالیتهای عایق کاری (INSULATION) .

شامل عایق کاری تجهیزات و لوله های رو زمینی و عایق دستگاهها و تانکها و ..... .

2-9- فعالیتهای پیش راه اندازی PRICOMTIONING))

این واحد شامل فعالیتهایی برای پیش راه اندازی کلیه دستگاهها و تجهیزات ، تست لوله ها ، تست کابلها و ... برای مشخص شدن عیوب ، مشکلات و نواقص برای راه اندازی دائمی می باشد.

  
 

 

 فعالیتهای هر کارگاه :

برای تدوین یک  W.B.S ابتدا باید نسبت به کلیات یک پروژه شناخت کافی به دست آورد و فعالیتهای تعریف شده در یک پروژه را دسته بندی و ارزیابی نمود. اهم کارهای اصلی  تعریف شده در  پروژه های نفت ،گاز و پتروشیمی  عموما" به شرح ذیل می باشد:

تجهیز کارگاه :   (MOBILIZATION)

شامل عملیات ، اقدامها و تدارکاتی است که باید بصورت موقت برای دوره اجرا انجام شود تا آغاز کردن و انجام دادن عملیات پروژه میسر شود. از قبیل:

-                     استقرار ماشین آلات و تامین نیروی انسانی

-                     احداث راههای ارتباطی ، انحرافی و دسترسی .

-                      حفاظت و حراست از کارگاه.

-                      فراهم کردن امکانات رفاهی پرسنل.

-                       تهیه و تامین مواد و مصالح در تعهد پیمانکار ،شامل بارگیری ، حمل و بار اندازی انبار و نگه داری از محل تامین تا محل اجرای کار( بسته به شرایط ذکر شده در پیمان)  .

-                      دریافت (تحویل) کالا و مصالح اختصاصی در تعهد کارفرما ، ازقبیل بارگیری ، حمل و بار اندازی، نگهداری موقت ، از محل تحویل تا محل اجرای کار و... ( بسته به شرایط ذکر شده در پیمان)  .

2-                      انجام فعالیتهای هر بخش : (DISSIPLIN)

این فعالیتها شامل فعالیتهای اصلی یک پروژه می باشند که شامل DISSIPLIN های زیر می باشد:

2-1-                                            ۱-   سیویل

2-2-                                  ۲-   سازه های فلزی

2-3-                                  ۳-   نصب تجهیزات مکانیکی

2-4-                                  ۴-    لوله کشی

2-5-                                   ۵برق

2-6-                                ۶-    ابزار دقیق

2-7-                                 ۷- رنگ آمیزی

2-8-                                 ۸-   عایق

3- فعالیتهای پیش راه اندازی  (PRICOMTIONING)

شامل پیش راه اندازی دستگاهها ، رفع نواقص و تکمیل مکانیکی و برق و ابزار دقیق کارها .

4- فعالیت راه انداری (COMITIONING)

شامل راه اندازی قطعی کلیه واحدها .

5- فعالیتهای برچیدن کارگاه (DEMOBILIZATION)

این قسمت شامل فعالیتهایی از قبیل

-                     جمع آوری مصالح ، تجهیزات ، تاسیسات و ساختمانهای موقت .

-                      خارج کردن مواد زائد، مصالح ، تجهیزات ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه .

-                      تسطیح نمودن محلهای تحویلی از کارفرما .

و فعالیتهایی از این دست می باشد.

 

  

 

تعاریف و مفاهیم:

پیمان: پیمان در واقع موافقت نامه ای است که مشخصات اصلی یک قرار داد مانند مشخصات دو طرف قرارداد ، موضوع پروژه ، مبلغ و مدت قرار داد ، احجام تقریبی کار در آن بیان شده است.

کارفرما : کارفرما شخصی حقیقی و یا حقوقی است که یک سوی امضا کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، به پیمانکار واگذار کرده است. نمایندگان و جانشینهای قانونی کارفرما در حکم کارفرما می باشند.

پیمانکار : پیمانکار شخصی حقیقی و یا حقوقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک بدست گرفته است.

مهندس مشاور ، مهندس ناظر : مهندس مشاور شخصی حقیقی و یا حقوقی است که برای نظارت بر اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.

 

کار: کار عبارت است از مجموعه عملیات ، خدمات یا اقدامات مورد نیاز برای آغاز کردن ، انجام و پایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل کارهای دائمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کارفرما می گردد.و کارهای موقتی است که به منظور اجراو نگهداری موضوع پیمان انجام می شود.

 کارگاه (سایت) : محل یا محلهایی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود یا به منظور اجرای مفاد پیمان با اجازه کارفرما از آنجا استفاده می شود.

مصالح: عبارت است از مواد ، اجناس و کالاهایی است که در عملیات موضوع پیمان مصرف و یا نصب شده و در کار باقی می ماند .

تجهیزات: عبارت است از دستگاهها و ماشین آلاتی که در عملیات موضوع پیمان نصب شده و در کار باقی می  ماند.

گزارشات کارگاه: گزارشاتی پریودیک از اقدامات انجام شده و پیشرفتهای حاصله و مشکلات و کمبود های احتمالی  و پیشنهادات اصلاحی و سایر موارد مرتبط  می باشد که به مهندسین مشاور ( کارفرما ) ارایه خواهد شد. این گزارشات شامل گزارشات روزانه ، گزارشات هفتگی ؛ گزارشات ماهیانه و یا سایر گزارشات توافق شده با کارفرما خواهد بود که ممکن است ( بر طبق توافق طرفین) شامل بخشهایی مانند :

-                     گزارش انجام کارها در دیسیپلینهای مختلف ( بطور روزانه )

-                     گزارش رسید و تحویل تجهیزات

-                     گزارش مصرف مواد و مصالح

-                     گزارش آزمایشات و نتایج آنها

-                     گزارش پرسنلی و ماشین آلات

-                     گزارش سوانح و حوادث قابل ذکر

-                     گزارش مکاتبات

و       سایر گزارشات دیگر باشد.

   

مراحل برنامه ریزی و کنترل پروژه را می تون به صورت تئوریک به شرح زیر تقسیم بندی نمود:
1ـ تحلیل پروژه
1-1-مروری براهداف و شرایط اجرایی پروژه
2-1- تفکیک پروژه و تهیه فهرست فعالیت ها
3-1- بررسی روابط بین فعالیتها و تهیه فهرست آن
4-1- ترسیم شبکه پروژه

2ـ برآورد مدت، هزینه و منابع اجرایی
1-2- برآورد حجم عملیات و منابع مورد نیاز فعالیت ها
2-2- برآورد مدت و اجرای فعالیت ها
3-2- برآورد هزینه های غیر مستقیم پروژه
4-2 تهیه بودجه تفصیلی پروژه

3ـ زمانبندی پروژه
1-3- زمانبندی شبکه پروژه
2-3- تهیه جدول مشخصات پروژه
3-3- بررسی شرایط نامناسب جوی
4-3- بررسی سایر مسایل و مشکلات احتمالی

4ـ برنامه ریزی منابع و شناخت رابطه زمان-هزینه
1-4- برنامه ریزی و تخصیص منابع
2-4- بررسی رابطه زمان-هزینه
3-4- تاریخگذاری پروژه

5ـ تهیه برنامه نهایی و اجرایی پروژه
1-5- صدور مجوز برای شروع پروژه
2-5- تهیه برنامه نهایی و اجرایی پروژه
3-5- تأمین منابع اجرایی پروژه

6ـ اجرای پروژه
1-6- هدایت و اجرای پروژه

7ـ ارزشیابی و نظارت پروژه
1-7- ارزشیابی پیشرفت اجرای فعالیت ها
2-7- ارزشیابی هزینه های اجرایی
3-7- مقایسه نتایج بدست آمده با پیش بینی ها
4-7- بهنگام کردن پروژه
5-7- تهیه گزارش های مدیریتی

8ـ تصمیم گیری مدیریت
1-8- ارزشیابی پیشنهادها
2-8- تصمیم گیری مدیریت و اعمال واکنش های مناسب و مقتضی

اما برای برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه های عظیمی مانند پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی عملا بسیاری از مراحل کاری متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال در چنین پروژه هایی با ملیونها اکتیویتی عملا رسم CPM پروژه غیر ممکن خواهد بود.