طنز مدیریتی (مقایسه مدیران ایران و انگلستان)
ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢٤ : توسط : اکبر دریادل

انگلستان : موفقیت مدیر بر اساس پیشرفت مجموعه تحت مدیریتش سنجیده می شود.

ایران : موفقیت مدیر سنجیده نمی شود ، خود مدیربودن نشانه موفقیت است.

انگلستان : مدیران بعضی وقتها استعفا می دهند.

ایران : عشق به خدمت مانع از استعفا می شود.

انگلستان : افراد از مشاغل پایین شروع می کنند و به تدریج ممکن است مدیر شوند.

ایران : افراد مدیر مادرزادی هستند و اولین شغلشان در ٢٠ سالگی مدیریت است.

انگلستان : برای پست مدیریت ، دنبال مدیر می گردند.

ایران : برای فرد ، دنبال پست مدیریت می گردند و در صورت لزوم این پست ساخته می شود.

انگلستان : یک کارمند ساده ممکن است سه سال بعد مدیر شود.

ایران : یک کارمند ساده پس از سه سال همان کارمند ساده است ،درحالی که مدیرش سه بار عوض شده.

انگلستان : اگر بخواهند از دانش و تجربه کسی حداکثر استفاده را کنند ، او را مشاور مدیریت می کنند.

ایران : اگر بخواهند از کسی هیچ استفاده ای نکنند ، او را مشاور مدیریت می کنند.

انگلستان : اگر کسی از کار برکنار شود عذر خواهی می کند و حتی ممکن است محاکمه شود.

ایران : اگر کسی از کار برکنار شود ،طی مراسم با شکوهی از او تقدیر می شود و پست مدیریت جدید می گیرد .

انگلستان : مدیران بصورت مستقل استخدام و برکنار می شوند ، ولی بصورت گروهی و هماهنگ کار می کنند.

ایران : مدیران بصورت مستقل و غیر هماهنگ کار می کنند ، ولی بصورت گروهی استخدام و برکنار می شوند.

انگلستان : برای استخدام مدیر ، در روزنامه آگهی می دهند و با برخی مصاحبه می کنند.

ایران : برای استخدام مدیر ، به فرد مورد نظر تلفن می کنند.

انگلستان : زمان پایان کار یک مدیر و شروع کار مدیر بعدی از قبل مشخص است .

ایران : مدیران در همان روز حکم مدیریت یا برکناریشان را می گیرند.

انگلستان : همه می دانند درآمد قانونی یک مدیر زیاد است .

ایران : مدیران انسانهای ساده زیستی هستند که درآمدشان به کسی ربطی ندارد .

انگلستان : شما مدیرتان را با اسم کوچک صدا می کنید .

ایران : شما مدیرتان را صدا نمی زنید ،‌چون اصلاً به شما وقت ملاقات نمی دهد.

انگلستان : برای مدیریت ،‌سابقه کار مفید و لیاقت لازم است .

ایران : برای مدیریت ، مورد اعتماد بودن کفایت می کند.