فرهنگ سازمانهای های متعالی

دلخوش کردن به اهداف کوتاه مدت و موفقیت های کوچک روبرو شدن با واقعیت های نا خوشایند و برداشتن اقدامات کلیدی

اقدام بدون فکر و مطالعه نظم و انضباط گرایی در فکر و عمل

ناسازگاری شدید در مدیریت و محورهای شرکت انسجام فکری و عزم ثابت

تلاش شدید برای جلب مشارکت مردم رفتار مشارکت جویانه مشتریان

جذب شرکت های جدید بدون توجه به وضعیت سازمان پس از دست یابی به موفقیت ، تلاش برای جذب شرکت های جدید

گسیختگی نسل ها و عدم انتقال تجربیات پیوستگی برای پیوستن نسل های مختلف سازمان

ایجاد داده با تحولات تکنولوژیکی فرصت نگری به تغییرات تکنولوژیک

 

عملکرد = وضوح نقش × شایستگی × محیط × ارزش ها × تناسب ترجیحی × پاداش

 طراحی نقش شفاف و مشخص دقیقا بر عملکرد افراد تاثیر می گذارد . علاوه بر آن ، دانش و مهارت لازم برای ایفای نقش ها نیز مؤثر واقع می شود . طبعا شایستگی ها در محیط مطلوب به منصه ظهور رسیده و محیط و نقدپذیر و آمادگی فرهنگی آن اهمیت خاصی دارد . در چنین محیطی چه ارزش هایی حاکم بوده و مبانی قضاوت در رابطه با هنجارها کدامند ؟ شاخص دیگر ، انتخاب و ترجیح آگاهانه محیط کار و شغل می باشد و بالاخره پاداش به عنوان یک مؤلفه دیگر می باشد که نقش بسزایی دارد . پاداش باید بر اساس نوع فکر و نگرش افراد شکل بگیرد و باید بر گرفته از نظام ارزشی باشد .

اصولا شکل گیری عملکرد مطلوب ، ما حصل تامین الزامات ، منابع و امکانات لازم می باشد . نکته ای که در این بخش قابل بحث است رفتار عادلانه در سازمان می باشد . امروزه تئوری برابری یا Equity theory به عنوان یکی از مبانی اصلی در تفکر طراحی پاداش مطرح است .

 افراد در مقام مقایسه نابرابری با دیگران ، خود را با سه گروه مقایسه می کنند :

1- با خودشان

2- با همکاران و افراد همانند

3- با سیستم سایر سازمان ها

به همین جهت ، مهندسی انتظارات لازم است . در مهندسی انتظارات

، باید به تلاش ، میزان پاداش و مطلوبیت یا ارزش معنوی عامل

انگیزش و یا پاداش توجه کرد .

با توجه به مطالاب فوق باید به مدیریت پاداش به عنوان یک سازو

 کار کلیدی توجه کرد که نتیجه آن اصلاح عملکرد افراد ، هدفمند

 کردن پرداخت ها ، توسعه و آموزش کارکنان ، حفظ کارکنان مستعد

و ایجاد تضمین برای رفتار منصفانه در مقابل عملکرد می باشد .

 ویژگی های استراتژی پاداش عبارتند از :

1- در جهت ارزش ها و منافع سازمانی

2- متناسب با ارزش ها و باورهای شرکت

3- حمایت و هدایت رفتار مطلوب

4- تثبیت یک مدیریت مطلوب

5- کافی بودن و مناسب بودن

6- متنوع بودن

7- حتمی بودن و قطعی بودن

نکته آخر اینکه ، در طراحی پاداش ، از هز گونه افراط و تفریط

خودداری کرده و مورد پذیرش و مقبولیت عمومی باشد .

از خصوصیات کارآمدی آن فوریت ، اقدام بهنگام و سریع و علاوه بر

آن برقراری نوعی توازن می باشد .

 1.سر آمدی EXCELLENCE:

عملکرد عالی در مدیریت سازمان و دستیابی به اهداف براساس مفاهیم بنیادین مدل.

2. مقایسه BENCHMARK :

 یک استاندارد اندازه گیری یا مرجع برای مقایسه – شاخص دستیابی به بهترین ها.

3.ترازیابی- بهینه کاوی BENCHMARKING :

 یک فرایند اندازه گیری سیستماتیک و مداوم جهت مقایسه فرایند های کسب و کار با بهترین‌ها.

4. فرهنگCULTURE  :

 مجموعه رفتارها – ارزش ها و اصول اخلاقی که توسط کارکنان سازمان عمل میشود.

5.توانمندسازی EMPOWERMENT :

 ارتقاء مهارت ها – دانش – اطلاعات و اختیارات کارکنان به نحوی که آنها قادر باشند اقدامات لازم برای تولید خروجی های کارآ و اثر بخش را انجام دهند.

6. مالی FINANCES :

 سرمایه های کوتاه مدت لازم برای فعالیت های روز به روز کسب و کار وسرمایه گذاری از منابع مختلف لازم برای فعالیت های بلند مدت سازمان .

7.خوب/بهترین عملکرد GOOD/BEST PRACTICE :

فعالیت های کاری مستند ثابت شده و بدون خطا که فراتر از عملکردهای جاری و شناخته شده در محیط کسب و کار های خاص باشند.

8. اداره GOVERNANCE :

چارچوب اختیارات و کنترل در سازمان ( اداره سازمان)

9.نوآوری INNOVATION :

 تبدیل عملی ایده ها به تعامل اجتماعی – سیستم ها – فرایندها – خدمات و محصولات جدید .

10.سرمایه معنوی INTELLECTUAL CAPITAL :

 ارزش سازمان که در حساب های سنتی محدود نشده . نشان دهنده سرمایه های غیر مشهود سازمان است و تفاوت بین ارزش بازار و مکتوب میباشد . معمولاً شامل مولفه های سرمایه انسانی – سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری میباشد.

11. نتایج کلیدی عملکرد KEY PERFORMANCE RESULTS :

 نتایجی که توسط کارکنان – مشتری و جامعه  پوشش داده نشده و دستیابی به آنها برای سازمان ضروری هستند.

12.دانش KNOWLEDGE :

 دانش بخشی از سلسه مراتب تشکیل شده از داده ها -  اطلاعات و دانش است . داده ها واقعیت های خام هستند. اطلاعات داده های با محتوا و شکل هستند. دانش اطلاعات با راهنمای عملکرد هستند.

13.سیستم مدیریت MANAGEMENT SYSTEM :

چارچوبی از فرایندها و روش های اجرایی که استفاده میشود برای اطمینان از اینکه سازمان بتواند کلیه کارهای لازم جهت دستیابی به اهداف خود را انجام دهد.

14. چالاکی سازمانی ORGANISATIONAL AGILITY :

 توانایی یک سازمان در عکس العمل مثبت در مقابل تغییرات لازم با سرعت – تمرکز – اهداف – اقدامات و جدول زمانی که در توانایی آن برای انجام، تاثیر می‌گذارد.

15.مشارکت ها PARTNERSHIP :

 یک رابطه کاری بین دو یا چند طرف که برای مشتری ارزش افزوده ایجاد کند، شرکاء می‌توانند شامل تامین‌کنندگان – توزیع کنندگان – سرمایه گذاران مشترک و هم پیمان ها باشند.

16. کارکنان PEOPLE :

 کلیه افرادی که به استخدام سازمان در آمده اند شامل تمام وقت – پاره وقت – موقت و قراردادی

17. برداشت-درک PERCEPTION :

 عقیده یک فرد یا یک گروه از مردم.

18. عملکرد PERFORMANCE :

 یک شاخص موفقیت یا پیشرفت دست یافته شده توسط یک فرد-تیم- سازمان یا فرایند .

19. خط مشی و راهبرد POLICY AND STRATEGY :

 استراتژی ، روش اجرای ماموریت و چشم انداز سازمان براساس نیاز های ذینفعان اصلی و پشتیبانی شده توسط خط مشی ها -  طرح ها -  اهداف خرد- اهداف کلان و فرایندها میباشد .

20. فرآیند PROCESS :

ترتیب فعالیت هایی که توسط تولید خروجی های لازم از ورودی های مختلف ارزش افزدوه ایجاد میکنند.

21. زنجیره تامین SUPPLY CHAIN :

 ساختار یکپارچه فعالیت های خرید – تولید و تحویل محصولات و خدمات به مشتری ها، زنجیره میتواند این طور بیان شود شروع از تامین کنندگان تامین کنندگان شما و ختم به مشتریان مشتریان شما.

22.سرآمدی پایدار SUSTAINABLE EXCELLEENCE :

 نتایج عالی در رابطه با عملکرد – مشتریان – کارکنان و جامعه و دستیابی به آنها از طریق رهبری که خط‌مشی و استراتژی را از طریق کارکنان – مشارکت ها و منابع ، و فرایندها پیش می‌برند.

23.ارزش هاVALUES  :

درک و انتظاراتی که تشریح می‌کنند که کارکنان سازمان چگونه رفتار می کنند و روابط کسب و کار بر چه اساس است ( مانند – اعتماد – حمایت – حقیقت ) .

24.آرمان-چشم انداز VISION :

/ 0 نظر / 123 بازدید