تعریف استرش شغلی

استرس شغلی مسئله‌ای است که جویندگان کار بایستی به آن توجه عمیقی داشته و در فرآیند کاریابی خود مسائل عاطفی و روانی ناشی از شغل مورد نظر را مورد توجه قرار دهند(الوانی،1376، 124). کما این که استرس حاصل از کار، بسیاری از مسائل جسمی، روانی، خانوادگی و اجتماعی را برای فرد رقم می‌زند و فشارعصبی در زندگی روزانه فراوان مشاهده می‌گردد و با این که این پدیده را از دیدگاه منفی مورد بحث قرار می‌دهند، ولی می‌تواند دارای ارزش مثبت هم باشد. دنیای صنعتی و فراصنعتی،گرفتاری‌های فراوان به بار آورده و نگرانی افراد نسبت به کار، خانواده، نگرانی‌های مادران نسبت به وضع کودکان خود، مشکلات اجتماعی، انتظارات وتوقعات سازمان ازکارکنان، پیشرفت تکنولوژی و نگرانی ازکهنه شدن معلومات واطلاعات، مشکلات مدیریت و... همگی سبب شده که افراد همواره دچار هیجان‌ها، تنش‌ها، نگرانی‌ها و بیم و امیدهای گوناگونی شوند که گاه با ظرفیت جسمانی و روانی آن‌ها سازگار نیست(علوی،1381،237). فشار عصبی معمولاً وقتی ایجاد می‌گردد که فرد با چالش، تهدید و یا تحولی مواجه گردد و بین توان فرد برای انجام کار وکار خواسته شده از وی، توازن وجود نداشته باشد(بن هریسون،1385،147). هانس سلیه با تشریح تفاوت‌های بین اسب مسابقه و لاک‌پشت، اعلام کرد برخی افراد هنگامی‌ که نیازهای زیادی دارند، استرس زیادی بر آن‌ها وارد می‌شود،کارشان را بهتر انجام می‌دهند و این گونه افراد مانند اسب مسابقه‌اند که سطح مطلوب استرس در آن‌ها بالا است اما افرادی نیز هستند که بهترین عملکرد آن‌ها زمانی است که نیازهای کمتری دارند و استرس کمتری را تجربه می‌کنند و آن‌ها مثل لاک‌پشت سطح مطلوب استرس‌شان نسبتاً پایین است. در واقع حد مطلوب استرس در هر فرد یا هر سازمان، نشانگر سلامت آن فرد یا سازمان و مقدار مناسب استرس آن‌ها است

/ 0 نظر / 131 بازدید