ساختار شکست کار

ساختار شکست کار

تهیه و تدوین جداول W.B.S:

برای تهیه جداول W.B.S ابتدادیسیپلینهای یک پروژه را مشخص میکنیم. دیسیپلینهای هر پروژه در قرار داد اولیه ذکر میگردد. و بسته به نوع قرار داد تا اندازه ای احجام اولیه کار در هر دیسیپلین در قرار داد ذکر میگردد.

البته قالبا احجام قید شده در قرار داد دقیق نمی باشند. لذا اولین W.B.S تهیه شده اصطلاحا REV(0) می باشد که پس از مدتی بعد از رسیدن کامل نقشه ها و ... W.B.S اصلی تهیه میگردد. البته در W.B.S های REV بالاتر فقط احجام کار تغییر میکند.

بعد از اینکه دیسیپلینهای کاری پروژه  مشخص گردید در هر دیسیپلین کارهای مشابه را دسته بندی میکنیم. دسته بندی زیر نمونه ای کوچک از دسته بندی ها در یک پروژه میباشند :

1-   فعالیتهای اسکلت فلزی:

-         ساخت و نصب تیر های اصلی ساختمان

-         ساخت و نصب پلتفورم ها

-         ساخت و نصب   WALL TIE  ها (دیوار بندها)

-         ساخت و نصب سقف های فلزی

-         ساخت و نصب سایبانها

-         ساخت و نصب نرده ها و نردبانها جهت حفاظت .

2-   فعالیتهای سیویل :

-         فعالیتهای دیوار کشی

-         فعالیتهای نرمه و پلاستر دیوارها

-         فعالیتهای بتن ریزی

-         فعالیتهای فونداسیون

-         فعالیتهای آسفالت و جدول بندی و خیابان

 

3-   فعالیتهای الکتریکال :

-

/ 0 نظر / 210 بازدید