اولین ماه مدیریت

روز بزرگی برای شما فرا رسیده است و به سمت مدیریت منصوب شده اید. فرقی نمی کند که اولینتجربه مدیریتی شما باشد یا اینکه سابقه مدیریتی داشته باشید. ۳۰ روز اول بسیار مهماست چرا که برداشت هایی که از شما خواهد شد و برداشت هایی که شما از شغل و محیط ومسوولیت های جدید خواهید داشت عمدتاً براساس تجربیات ۳۰ روز اول خواهند بود. ¦ نظرکارکنانتان نسبت به شما چه خواهد بود؟

ـ آیا از نظر آنها شما مدیرقابل اعتمادی هستید؟

ـ آیا شما فردی با کارایی فوق العاده بالا خواهید بود؟

ـ نظر رئیس تان راجع به شما چه خواهد بود؟

در این مقاله راهکارهایی برای موفقیت شما در این ۳۰ روز ارائهشده است.

قبل از اینکه شروع به کار کنید

۱) یک نسخه کپی از شرح وظایف خودتان و کارکنان جدیدتان تهیه ومطالعه کنید.

۲) شماره تلفن مدیرقبلی را بگیرید و در مورد نقاط ضعف و قوت تیم و سازمانتان صحبت کنید.

۳) از هر کجا که می توانید اطلاعاتی در مورد اهداف، رقبا و ارزشهای سازمان به دست آورید.

۴) یک دفترچه یادداشت مخصوص تهیه کنید. پس از شروع کار بایدمشاهدات خود را هر روز (حداقل روزی دو، سه پاراگراف) به مدت ۳۰ روز یادداشت کنید. می توانید در کامپیوتر خود هم فایلی برای این منظور در نظر گرفته و مطالب را تایپ وذخیره کنید.

در ۷۲ ساعت اول

۱) قرار ملاقاتی با رئیس جدیدتان بگذارید. از او بپرسیدانتظاراتش از شما و تیم تان چیست. از او بخواهید دو یا سه هدفی را که با دستیابی بهآنها در سازمان متمایز خواهید شد، بگوید.

۲) در بخش خود قدم بزنید و با تک تک کارکنانتان به معارفه و گفتوگوهای دوستانه بپردازد. به آنها بگویید علاقه مندید نظرشان را در مورد وضعیت کارهابدانید و اینکه می خواهید ظرف دو هفته آینده یک جلسه خصوصی با آنها داشته باشید.

۳) روابط خوبی با مدیران بخش های دیگر به ویژه مدیرمنابع انسانی برقرار کنید. به آنهابگویید برایتان مهم است که نظرشان را در مورد کارهایی که می توان برای بهبود بخشخود انجام داده تا برای کل سازمان مفیدتر باشید، بدانید.

۴) از مدیران همکارخود بپرسید که در کدام جلسات لازم است شرکت کنید. سپس تاریخ ها را در سررسید خودیادداشت کنید. از آنها بخواهید شما را به همکاران دیگر معرفی کنند. سعی کنید هر روزبا تعداد بیشتری از کارکنان آشنا شوید. اسم تک تک اعضای تیم تان را حفظ کنید.

در هفته اول

۱) روند اجرایی امور در بخش خود را به دقت تحت نظر گرفته و یادبگیرید چگونه این کارها انجام می شود. هر سوالی دارید، بپرسید.

۲) گفت وگوهای غیررسمی خود را با کارکنانتان در مورد راه هایافزایش کارایی بخش ادامه دهید. با استفاده از اطلاعات کسب شده فهرستی از نقاط قوت وضعف تهیه کنید.

۳) گاهی به بخش منابع انسانی بروید و پرونده پرسنلی افراد تیمتان را مطالعه کنید تا با عملکرد آنها در گذشته بیشتر آشنا شوید.

۴) جلسات اختصاصی را با تک تک پرسنل شروع کنید و سوالات اساسیزیر را از آنها بپرسید:

ـچه کارهایی در این بخش به صورت خوب و قابل قبول انجام می شود؟

ـ چه کارهایی در این بخش به صورت قابل قبول انجام نمی شود؟

/ 0 نظر / 12 بازدید