مدیریت تکنولوژی سازمانی

مدیریت تکنولوژی سازمانی...  organizationaltechnology management

 

  مدیریت تکنولوژی را یک حوزه بین رشته ای است که دانش و تجربه مدیریت را با مهندسی و علم پیوند می زند و از منظر مدیریت تکنولوژی ، تکنولوژی اصلی ترین عامل تولید و افزایش ثروت است .

 چهار دسته بندی از تعاریف موجود در تکنولوژی وجود دارد که شامل؛

1-  کاربرد علم در عمل ،

2- عامل تبدیل منابع به کالا و خدمات ،

3- مجموعه سخت افزار ، دانش فنی ، مهارت و

4- تعریف بر اساس تمایز از محصول و طبیعت  برشمرد.

 نقش دو گانه مدیریت تکنولوژی:

 1-  نقش برون سازمانی ( ایجاد یک ارتباط رقابتی با بازار و مشتری بر پایه ارائه محصولات ، خدمات و فرآیندهای نو ) و

2- نقش برون سازمانی را ( تعمیق دانش و خردمندی سازمانی ) است.

 مدل اجزای تکنولوژی:

 ١- سخت افزار ( ماشین آلات و تجهیزات )

2- انسان افزار ( مهارتهای ذهنی و یدی ) ،

3- اطلاعات افزار ( مستندات و دانش فنی )

4- سازمان افزار ( سازمان دهی و مدیریت ) تقسیم نمود.

  استفاده از تکنولوژی فقط مستلزم داشتن سخت افزار نیست بلکه اجزای دیگر تکنولوژی را هم باید بطور مطلوب در اختیار داشته باشیم . 

 هشت اصل راهنمای مدیریت تکنولوژی در سازمانها:

      1 -      ایجاد ارزش افزوده ،

2-      تعهد به کیفیت ،

3-      پاسخگویی ،

4-      چالاکی ،

5-      نوآوری ،

6-      انسجام بخشی به همه منابع

7-      تیم سازی و

8-       رعایت انصاف

 هدف از استراتژی تکنولوژی درک همه ذی نفعان بنگاه ، در باره اینکه چه تکنولوژی های می تواند ضامن ایجاد و حفظ دانش و توانمندی های تکنولوژیک مورد نیاز بنگاه حداقل در یک دوره ده ساله باشد.

روشهای انتقال تکنولوژی  به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم  می شود و انتقال تکنولوژی را شامل انتقال از طریق حق امتیاز ، روش خرید کل کارخانه ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، سرمایه گذاری مشترک ، قراردادهای خدمات فنی و قراردادهای بیع است و صورتهای غیر رسمی آن را شامل استخدام پرسنل فنی و علمی ، خرید و واردات ماشین آلات ، اعزام نیرو به خارج و برگزاری کنفرانس ها و نمایشگاهها می باشد .

  چرا در ایران تکنولوژی بومی نمی شود ؟ 

 چون تفکری که باید از این تکنولوژی استفاده کند هنوز در ایران در مراحل مقدماتی است .  به عنوان مثال اتوماسیون اداری را میتوان  نام برد . زمانی می توانید از اتوماسیون اداری استفاده کنید که تفکر شما نسبت به اتوماسیون اداری شکل گرفته باشد ولی ما شاهد این هستیم که بسیاری از سازمانها مبالغ هنگفتی را در این راه هزینه کرده اند اما در کنار این روند بعضی از نامه های اداری هنوز به صورت دستی رد و بدل می شود.

/ 0 نظر / 23 بازدید