جعبه ابزار کایزن( KAI+ZEN )

KAI + ZEN = KAIZEN

بهبود مستمر و تدریجی با بهره گیری از مشارکت کارکنان

در نگاه کایزنی برای تحقق بهبود تدریجی و مستمر در سازمان ها باید سه اقدام اساسی زیر صورت بگیرد :

1- کلیه فعالیت هایی که هزینه زا هستند ولی ارزشی تولید نمی کنند (Muda ) باید حذف شوند .

2- فعالیت هایی که به شکلی در جای دیگری به صورت موازی انجام می شوند ( Muri ) با یکدیگر تلفیق شوند.

3- آن دسته از فعالیت هایی که برای تکمیل و بهبود سطح کیفی خدمات لازمند (Mura ) به فعالیت های سازمان افزوده شوند. این حرکت یا نهضت MU3 اساس اقدامات کارگاه آموزشی گمبا کایزن ( کایزن عملی ) را تشکیل می دهد.

جعبه ابزار کایزن :

 v     5S

v     ابزارهای مرتبط با دقت و زمان کار

v     ابزارهای مرتیط با ماشین آلات

v     ابزار مرتبط با کیفیت

v     ابزار عمومی

 ابزار های مرتبط با دقت و زمان کار:

نمودار جریان عملیات و خطوط حرکت پرسنل مواد

نمودار فرآیندها

نمودار به هم پیوسته فعالیت های استاندارد

مطالعه زمان و حرکات

سیستم تولید کششی

تک تایم/ زمان سیکل عملیات

کانبان

 ابزار مرتبط با ماشین آلات

®      TPM

®      تحلیل PM

®      LCA (اتوماسیون کم هزینه )

 ابزار مرتبط با کیفیت:

 ®      1SO 9000

®      روش SQC

®      QFD

®      پوکایوکی

®      بازرسی منابع

®      6& ( شش سیگما )

 ابزار عمومی :

®      فهرست مودا MUDA LIST   

®      نظام پیشنهادها

®      الگوبرداری

®      داستان QC  

 مکانیزمهایی که برای پشتیبانی لازم است عبارتند از:

1- قدردانی از فعالیت ها

2- آموزش در محیط کار

3- آموزش کارکنان

4- هفته نامه ، تابلوی کایزن/ جلسات گردهمایی عمومی

 کایزن به عنوان سیستم مدیریت نوین

کایزن سیستم مدیریتی است که با زمان به پیش می رود و اگر مدیریت بخواهد که کارکنان را تغییر دهد باید خودش تغییر کند

مودا ( اتلاف ) چیست ؟

هر چیزی ( فعالیت،فرآیند،سخت افزار و نرم افزارو...) که نمی تواند ارزش افزوده در راستی رضایت مشتری نهایی ایجاد نماید ، نمودی از اتلاف می باشد .

 انواع مختلف موداها

ü      اتلاف در تولید اضافی

ü      اتلاف در انتظار و توقعات

ü      اتلاف در حمل و نقل و انتقال

ü      اتلاف در خود پردازش و فرآیند پذیری

ü      اتلاف در انبارش

ü      اتلاف در حرکت

ü      اتلاف در ساخت قطعات معیوب

/ 0 نظر / 72 بازدید